БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

  • ДТЦ"Слънчице" продоставя безплатни услуги на деца от Домове за деца лишени от родителска грижа.

  • Центърът предоставя безплатни първи консултации със специалист психолог и логопед на социално слаби семейства, с предварително записани часове в базата на ул."Войнишка слава" 18