ДЕТСКИ ПСИХОЛОГ 


В ДТЦ "Слънчице" работят:

1. Специалист - психолог, работещ с емоционални и поведенчески проблеми при детето.

2. Специалист - психолог, работещ със зависимости при деца /зависимост от психоактивни вещества, пристрастеност към компютърни игри, телевизия, престой пред компютъра и др./.

3. Специалист - психолог, работещ с девиантни деца /бягства от вкъщи, от училище, кражби и др./

4. Специалисти - психолози, работещи с деца със СОП /когнитивни дефицити, с аутизъм, хиперактивност и др. Екипът от психолози извършва диагностика и терапия.

5. Специалист - психолог, работещ с методите на арт-терапия.

6. Специалист - психотерапевт, работещ с възрастни.

7. Специалист, сертифициран в терапия по програма TEACCH  и  P.E.C.S.

 

 Детската психология е клон на психологията. Този конкретен клон се фокусира върху съзнанието и поведението на децата от пренаталното развитие до юношеския период. Специално внимание е насочено към емоционалната, интелектуалната, когнитивната, невропсихическата, социалната страна на развитието на детето. Психологът, работещ с деца, е  специално обучен да провежда психотерапия с детето като родителите участват в процеса. Детските психолози са обучени да работят ръка за ръка с родителите обсъждат заедно въпроси от живота на детето.