НАШАТА СЕНЗОРНА СТАЯ

 

 

 

В специално оборудвана сензорна стая чрез звук и светлина се въздейства върху  възприятията на децата  с музика, цветове и светлини.  . Психолозите работят индивидуално и в група. В сензорната стая  се работи както с деца със специални потребности, така и с деца с емоционални и поведенчески проблеми, като се улеснява терапевтичната връзка между терапевт и дете, могат да се насърчават социални контакти в група, да се предотврати моментна емоционална криза,да се създаде защитено и доверително пространство на детето, да се осигури релаксация.

 Сензорните преживявания включват движение, допир, възприемане на тялото, зрение, слух, обоняние, вкус и усещането за гравитация. Разграничаването им става чрез процеса на сензорната интеграция.