ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ

  • Групови занимания за деца, които са с ниска самооценка
  • Групови занимания за деца, с трудности в общуването и сприятеляването
  • Полудневни специализирани групи при деца с аутизъм
  • Арт терапия.
  • Лечебна гимнастика
  • Логопедични групи
  • Ваканционни групи
  • Психотерапевтичен театър
  • Съботно-неделни групи
  • Групи за конна езда