КАНИСТЕРАПИЯ

Терапията се осъществява в ДТЦ "Слънчице" в партньорство с ветеринарен кабинет "Унивет", гр. Пловдив и съответните специалисти - психолог, логопед, кинезетерапевт.

 

Канистерапията е метод посредством който се увеличава ефикасността от рехабилитацията,като за мотиватор се използва добре подбрано и обучено куче.Канистерапията се води от висококвалифициран терапевт.

Видове:

ААА(Animal Assisted Activities занимания с помощта на животно)-това са класове в който взима участие и животно-в случая на  канистерапията това е куче-класовете имат за цел да създадат положителна връзка между децата и кучето.По време на радостна и спонтанна игра/водена от канистерапевта/ децата контактуват с кучето,ходят с него,дават му команди.ААА класовете предоставят на участниците позитивни емоционални стимули и удовлетворение от общуването с кучето;тези класове освен това  дават възможност от преодоляване на страха от общуване с другите,стимулират развитието на сетивата и възприятията.Най-често това е форма на съвместна работа.По време на заниманията в ААА класа не е необходимо да се прави специална доку ментация/информационна карта,карта за …….курс/

 

AAT (Animal Assisted Therapy-терапия асистирана от животно)- терапия с животно-в аспекта на канистерапията-това е набор от упражнения насочени към целта на рехабилитацията.Тези методологични упражнения са разработени след консултация с рехабилитатор или лекар.Тази терапия е се харктеризира с индивидуален подход към всеки пациент според неговите особености и потребности.ААТ се документира изцяло.Всеки пациент има своя информационна карта и карта на заниманията ,в които се описват упражненията и ефекта от тях.Това позволява периодично да се проверява ефективността и да се избират методите на работа.ААТ е система,която се развива-това означва,че с прогресирането на на рехабилитацията трудността може да се увеличава.Най-добрата форма за занимания при ААТ са малките отделни класове.Класовете могат да бъдат водени от канистерапевт с правилно подбрано куче,който може да се асистира от доброволец или от водача на кучето.Кучето трябва да отговаря на критериите за куче терапевт,за да може да бъде максимално полезно при терапията.Куче ,което е в отличен контакт с аутисти,не би трябвало да работи с хора с Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Специфична форма на ААТ е ААЕ( Animal Assisted Education-знания асистирани от животно)-в контекста на канистерапията-клас с участие на куче,което предполага подобряване на интелектуалните и познавателни умения на децата.ААЕ помага на деца с по-слабо възприемане или неприязън/породени от различни причини/ към занятията или престоя в училище.Кучето се използва като „учебно помагало”,то е мотиватор на ученето, увеличава възможностите за усвояване на знания и прави по-благоприятни условията за учене.Децата запомнят с много по-голямо удоволствие различни неща,защото главната причина за тези неща е неговия/нейния приятел кучето.

Какво е терапевтично куче

A part of a book "KYNOTERAPIA W INTEGRACJI ODRUCHÓW. Metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego" Authors: dr Swietłana Masgutowa-Hawryluk and Hanna Wojciechowska

Не всяко дружелюбно куче може да бъде куче терапевт.Процесът от  придобиване на кучето през обучението му е дълъг и изисква не само познания по кинология,но и умения.Ние не можем да си позволим метод на опити и грешки.Канистерапевтът ,работещ с деца имащи нужда от рехабилитация трябва да е убеден в отличните качества на кучето с което работи.Според нашата дефиниция,кучето терапевт е:1.Социално куче.Ние често можем да чуем”моето куче със сигурност може да е куче терапевт.Моите деца си играят с него по всякакъв начин и то винаги ги оставя да го правят каквото си пожелаят”Това е със сигурност е добро семейно куче.Всяко куче терапевт може да бъде отлично семейно куче,но не всяко семейно куче може да бъде терапевтично куче.Социалното куче е такова не само спрямо своето семейство,но и към всеки член на обществото.2.Предвидимо куче.Много фацтори са замесени в предвиждането на едно куче.Първият от тях е за какво е била създадена дадената порода,която бихме искали да използваме за канистерапия.Всяко куче има своите безусловни и условни рефлекси.Върху първите ние нямаме никакво влияние.Кучето се ражда с генетично записана информация.Безусловните рефлекси са затвърждавани с поколения.Върху растежа и развитието на кучето от самото начало влияят такива фактори като климатични условия,лесното или пък не намиране на храна,честотата и начинът на контактуване с хора,селекцията.Поради тези и много други фактори днес ние имаме над 400 породи кучета.Те се различават по външен вид,но и може би преди всичко,по тяхното използване и предназначение.Имаме кучета пазачи,охрана,бойни,овчарски,компаньони,впрегатни и т.н.Тяхното предназначение и съответно използване са толкова здраво записани в психиката им,че едно овчарско куче със сигурност няма да се превърне във впрегатно.Разбира се,върху някои части от поведението може да се работи и те да бъдат променени,но въпреки това такова куче няма да работи като порода или група от породи с друго предназначение.Ако искаме да използваме дадено животно,ние би трябвало да знаем историята на неговата порода и за какво е била създадена.Имайки тези познания ние ще знаем какви безусловни рефлекси да очакваме от тази порода или група от породи.

Споменахме по-горе условните рефлекси.Върху тях човек може да оказва влияние посредством избор на родители,начин на социализация на малките кученца и профилирано обучение.По този начин ние знаем коя порода да вземем.Трябва да сте осведомени какво може да очаквате от даденото куче.Това е един много важен момент.Трябва да обърнем внимание на това дали развъдчикът  използва дадени родители само въз основа на техния  външен вид или обръща внимание и на психиката им/например изключва от развъждане кучетата с агресивен характер/.Много важно е също така животните да имат постоянен контакт с хора.Важи както за възрастните така и за малките кученца.Социализацията на малките кученца включва контакт с хора,с техните гласове,този контакт те трябва да асоциират само с положително отношение,развитието на отношенията с човека зависят най-много от първите седмици на живота на кученцето.Ако развъдчикът само имунизира кучетата,храни ги и почиства ,това ще окаже огромно влияние върху бъдещите им контакти с хора и със сигурност отношенията на кученцата с новите им собственици ще бъдат разстроени.За това трябва да се грижим правилно за кучетата,които ще бъдат кучета терапевти.Тяхната бъдеща работа с хора в неравностойно положение ще изисква много съпричастност,нежност,покорност и разбиране на човека.За това е много важно кучето терапевт да идва от „добър дом” и да е ”пропито” с тези характеристики.

И така избрахме породата и развъдчика.Какво следва?Както е известно дори да са от „добър дом” не всички деца са еднакви.Ето защо ние ги подлагаме на тестове.тези тестове не може да включват драстични методи.Те следва да са адаптирани по отношение на силата на стимулация спрямо възрастта на кученцата. С тестовете можем да разберем доста,като например дали кученцето е страхливо,доминиращо,дали предпочита  компанията на хората пред тази на останалите кученца,дали може да функционира правилно в дадената група,как реагира на непознати стимули и т.н.Тестът  трябва да се провежда от специалист по поведение на кучето/етолог/-тоест от човек ,който може да „разчеита”кучетата.Трябва да сме сигурни,че резултатите от теста са интерпретирани правилно.Това не е строго дефиниран тест.Достатъчно е да определим кави функции трябва да има кучето и какви не.на тази основа етологът може да направи тест отговарящ на нашите изисквания.Благодарение на правилната селекция прогнозирането дали даденото куче е подходящо за терапевт става доста точно.И така вече сме на етап да започнем обучението.Започваме от съвсем дребни неща,за да не претоварим деликатната психика на кученцето и с времето започваме да даваме все по-сложни команди.правилното обучение на кученцето е много важно.Не мога да си представя ,че по време на упражненията с деца,канистерапевта трябва да’преговаря’ с кучето,за да изпълни дадена команда.Такова положение е неприемливо.Това понижава доверието на нашия пациент в нас,неговото чувство за безопасност,а от друга страна по време на заниманията ние трябва да се концентрираме върху това дали нашия пациент изпълнява добре предписаните му упражнения,а не да налагаме послушание на нашия помощник.3.Куче,показващо рационално послушание. Добре обученото  куче е послушно.Но начинът,на изпълнение на дадена команда може да се различава.Да си представим стаята за рехабилитация,в която по земята има наредени матраци и върху тях лежат децата.Нашето куче е в другия край на стаята.Ние го викаме и:

-кучето идва при нас по най-краткия път,без да обръща внимание,че минава през матраците и лежащите по тях деца

-кучето идва при нас избирайки си път между матраците без да тъпче пациентите ни

И в двата случая имаме послушно куче,но само във втория пример става въпрос за рационално послушание.

Групи кучета,които на практика не се препоръчват за канистерапия:

-кучета-пазачи,например Тоса Ину

-кучета-охранители,например Полска овчарка

-бойни кучета,например Дого канарио

  Класове терапевтични кучета:Терапевтичните кучета се разделят на 3 подгрупи:

Адепт клас/К-1/-вещо куче-миналото изпит куче от този клас може да участва в терапевтични класове без усложнения.Това са кучета,които имат основни умения на куче терапевт.Те трябва да участват в такива класове,в които няма да пречат на прогреса на участващите в групата хора.Детайлен изпит на тази група можете да видите тук:

Изпит:

Условия за изследване

Общи правила

Изпитна комисия

Насоки за оценка

Тест:

Обща част

1. Приемане на дружелюбен непознат

2. Приемане на дружелюбно погалване

3. Приемане на необичайни действия и ветеринарен преглед

4.Реакция на неочаквана ситуация

5. Ходене на повод

6. Ходене на повод сред хора

7. Стоене и идване по команда

8. Не взимане на намерена храна

9. Реакция към друго куче

10. Прием на отсъствието на водача

Специализирана част:

11. Прием на мирис и медицинско обурудване

12. Прием на поведението на пациента

13. Начин на взимане на храна

14. Основна лежаща позиция – за големи породи кучета

15.Прием на прегръдка-за малки породи кучета

Документи

Клас 1/К-1/-минаването на този изпит  показва,че уменията му отговарят на изискванията и кучето може да продължи да работи редовно като терапевтично куче

Клас 2/К-2/-положилото този изпит куче показва,че притежава  спосбности да бъде водач по време на заниманията с по-голям спектър и строги казуси за рехабилитация.детайлния изпит може да видите тук