КАБИНЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

НА

ЗАВИСИМОСТИТЕ "АЗ УСПЯВАМ"

 В нашето съвремие сме изправени пред толкова сериозен проблем като зависимостите. Ние несъмнено имаме едно силно оръжие – превенцията, информацията, подходяща психологическа помощ и насочване. Затова се надяваме, че вариантите и услугите, които ще намерите тук, ще ви бъдат полезни! 

Научаването да се казва „не”,  развитието на самочувствие и вяра в собствените решения са най-успешният начин за противопоставяне на адиктивното поведение.

 

Какво е  превенцията?

Система от дейности, насочени към:

 • ограничаване на факторите, които благоприятстват “срещата” между индивида и веществото или факторът;

 • ограничаване на риска от прерастване на употребата  в злоупотреба и зависимост;

 • намаляване на  щетите от употребата на веществата и факторите за индивида и обществото.

 Вариантите, които ние предлагаме включват в себе си ограничаване на рисковите и подпомагане на протективните фактори в живота на човек, развитието на социални умения, идентифициране на личните затруднения и проблемни поведенчески модели, подпомагане и насочване личността да намери по-добрата алтернативна за себе си, за  да бъде успешна, а не провалена и „удавена” в зависимост. 

 

Нашата програма/ Нашият център е насочена към родители и семейства, деца на различни възрасти, учители и специалисти, работещи с деца, институции.

 

Това, което предлагаме е:

 

 • Консултиране

 • Диагностика

 • Информация

 • Насочване към нужно лечение

 • Индивидуални и групови терапевтични занимания за изграждане на социални умения, техники и навици, за справяне с житейски ситуации

 • Семейни програми

 • Семейна терапия и тренинг в комуникационни умения

 • Поведенчески тренинги за родители

 • Групова превенция с цел намаляване на 2 основни рискови фактора - социален натиск и социални нагласи, стимулиращи проблема, подходящи за групи на тинейджъри

 • Тренинг върху съпротиви срещу груповия натиск

 • Училищни програми

Програмите на кабинета могата да се поръчват да се провеждат в детски градини, училища и други институции с предварителна заявка на тел.0886866609