СТАЖ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ

Терапевтичният център разполага с обучителни програми и групи, предназначени за студенти от следните специалности: психология, специална педагогика, начална педагогика.

Желаещите да кандидатстват за участие в стажантските програми преминават интервю и при одобрение се включват в дейността на центъра.

 

ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА ЗА ПСИХОДРАМА
------------------------------------------------
стартира нова обучителна група по психодрама - ниво собствен опит /часовете опит в други групови форми могат да бъдат зачетени/.
Водещи: 
Инна Бранева - психолог, психодрама-терапевт /Фондация "Психотерапия 2000"/, с опит в работа с деца и семейства, социални институции за деца, деца с увреждания - тел. 0888 258 072;
Драго Падешки - психолог, психодрама-терапевт /Фондация "Психотерапия 2000"/, с опит в работа по подбор и човешки ресурси, работа със социални клиенти в особени ситуации - 0884 695 299.
При събиране на група се предвижда първа среща 30-31.01.2010 г.
Психодрамата създава обособено пространство, където човек може да зададе въпроси, да постави ситуации от действителността и професионалната реалност, да се срещне с представи, фантазии, свои и чужди роли.
Психодрамата дава възможност за изследване на себе си и различни аспекти на себе си, за намиране началото на повтарящи се ситуации.
В психодраматична група, извън контекста на личния и професионален живот, човек може да експериментира с различни роли и модели на поведение. Може да види един проблем от различни гледни точки, да разбере по-ясно факторите, влияещи върху него.
За всеки, който е любопитен и би искал да изследва себе си.
За всеки, който би искал да се развива професионално в социални, хуманитарни и артистични професии.
Основни понятия в психодрамата: спонтанност, креативност, емпатия, игра, роля, огледало.
Форма на провеждане: веднъж месечно – уикенд.