ЛОГОПЕД

                     ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

 

 

 • Кабинетът извършва диагностика и терапия на деца от 2 до 18 годишна възраст.

 • Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето.

 • Развиват се  комуникативни умения.

 • Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училище.

 •  Разполага със зони за рисуване, моделиране, конструиране.

 • Работа при артикулационни нарушения при замени, пропуски на съгласни звуци

 • Специфични езикови нарушения – ринолалия, алалия, дислексия, дисграфия – нарушения на способността за четене, писане и смятане.

 • Комуникативни нарушения при детски аутизъм, синдром на Даун

 • Различни по степен езиково-говорни нарушения при ДЦП

 • Заекване, запъване и нарушения на темпа и ритъма на речта- при деца, подрастващи и възрастни

 • Билингвизъм (езикови затруднения при деца в двуезична среда)

 • Езикова терапия в ранна детска възраст – от 2 до 3 г.

 • Общо речево недоразвитие

 • Говорна апраксия

 • Задръжка в речевото развитие

 •  Логоритмика, музикотерапия

Разполага със зони за - рисуване, моделиране, конструиране.