МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГ

Монтесори групи

 

Индивидуални монтесори занимания

 

Главната философия на метода е, че образованието не е нещо, което учителят извършва, а естествен процес, който се развива спонтанно у всяко човешко същество.

 

Методът Монтесори е уникален начин за научаване. Методът Монтесори е подход на обучение и следователно може да се прилага без значение от социално положение или интелигентност. Използван е по целия свят и е успешно прилаган при деца с увреждания, надарени, изоставащи и нормално развиващи се деца. Индивидуалните нужди на децата се уважават, напластява  се интелектуалния растеж в етапи, които варират от физическо движение до интелектуални занимания  и концентрация, базирана на активността. Ключът към развитието на всеки индивид, според метода е реалното и конкретното и след  това абстрактното.

 

Най-важните принципи в процеса на обучение по метода Монтесори са свободата на детето при избора, концентрацията, отношението на детето към природата.

 

Важен принцип в системата е детето само да достигне чрез собственото си „аз“, използвайки всички свои сетива и най-вече своята креативност.

 

Важен момент в Монтесори средата е, че тя прилича повече на дом, отколкото на класна стая.

Вместо да „преподава" на децата понятия, средата е приготвена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи.

Образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Според Монтесори първите шест години от детския живот са най-важни, понеже според нея презтях се  оформя личността. Това е периода на „ Попиващия ум”, който тя дели на два подпериода – 0-3 подсъзнателен попиващ ум – където функциите са формират и възрастния сякаш няма достъпа до детското съзнание и не може да го обучава директно. И от 3 до 6 – съзнателен попиващ ум – където функциите се развиват и  детското съзнание допуска външно влияние – обучение.

 

Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

Методът на образование е такъв, че позволява  деца с различни умствени и физически способности  да се обучават заедно в естествена среда в смесени възрастови групи. Препоръчва се  разлика от 3 години ( 3-6, 6-9, 9-12) – с отворен достъп между класовете/групите - като всяко дете е свободно да посещава всеки клас/група. Този модел на сформиране на класовете/групите напомня социума и взаимоотношенията в него. Монтесори забелязва, че всяко дете си намира своето собствено място и сатав там, където се чувства най-добре.

 

Терапевтичен център „Слънчице” предлага обучение/занимания по метода Монтесори в групова и индивидуална форма.

 

Децата се обучават в направления:

 

  • Упражнения от практическият живот – даващи възможност децат да усвоят социални умения – учат се да се грижат за себе си, другите и средата, придобиват независимост и концентрация на вниманието, развиват двигателната си координация и контрола, фината моторика, развиват интелигентност, креативност и способността да са адаптивни, развиват самодисциплина и самоконтрол

  • Стимулиране на сетивата – дава възможност децата да разпознават и пресеят информацията, получена от всички сетива, както и да класифицират сензорните впечатления, това помага постепенно да наименуват предмети и пособия от средата.

  • Езикови познания – помагат за натрупването на езиков понетциал и боравенето с него по правилен начин.

  • Математика -  помагат на децата да развият разбиране към математическата логика.

  • Въведение и класифициране в Биологията и Географията – учат се не само на имената на държави и континети, но и за живота на хората и техните традиции, а заниманията от биологията дава възможност децата да се докоснат до истински дом.животни и растения, да полагат грижи за тях – това развива уважение към живото и живота.