T E A C C H - ТЕРАПИЯ 

И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ ОТ АУТИСТИЧНИЯ

СПЕКТЪР

(Терапията се прилага от специлист детски психолог от Детски терапевтичен център "Слънчице", обучен  и сертифициран по програмата teacсh)

Т Е А С С Н е съкращение от Treatment and Education of

Autistic and Related Communication Handicapped Children

Третиране и обучение на аутистични и сходни комуникационно увредени деца”

Програмата е създадена от Ерик Шоплер в началото на 70-те години на XX век във Факултета по психиатрия “Чапъл Хил” в Университета на Северна Каролина с цел терапия и оказване на подкрепа на хората с ASD и техните семейства. За кратък период програмата се налага като много успешна и се разпространява първоначално и в другите щати, а впоследствие и по света. През последните 3 десетилетия тази програма е довела до преразглеждане на концепцията за аутизма и се е превърнала в широко използван и успешен подход.

TEACCH е:

Образование, подкрепа, интервенция и управление на хора с аутизъм

§ Подход на партньорство между родители и специалисти

§ Използване на индивидуални програми

§ Създаване на рамка и структура

Цел на подхода ТЕАССН

§ Да позволи на детето с аутизъм да стане доколкото може независимо в „нашия” свят, без да губи своята индивидуалност

§ Да подобри максимално качеството на живот на детето с аутизъм

§ Да обучи децата в умения, отговарящи на тяхното ежедневие в училището, семейството, общността

Подходът ТЕАССН е многостранен подход за разбиране на децата с аутизъм и осигуряване на индивидуалната подкрепа, от която те се нуждаят.

Предимства на подхода ТЕАССН

§ Намаляване на зрителните и слуховите дразнители

§ Подобряване на качествата на вниманието

§ Усилване на визуалната стимулация

§ Предлагане на ясни граници – както физически, така и визуални

§ Повишаване на разбирането

§ Подобряване на успешността

§ Понижаване на тревожността, предсказуемост

§ Преподаване на процеса на учене