КОННА ТЕРАПИЯ

/Терапията се провежда от екипа на ДТЦ"Слънчице" два пъти в месеца/ 

Хипотерапията набира все повече привърженици у нас. Терминът има старогръцки произход и означава лечение с кон - специален метод,  при който конят се използва като кинезитерапевтично средство при редица заболявания: детска церебрална парализа (ДЦП), мултиплена склероза, спина бифида, след травми на опорно двигателния апарат, неврологични заболявания на централната  и периферната нервна система, деформации на гръдния кош и гръбначни изкривявания, при мускулна дистрофия, зрителни и слухови увреди, аутизъм и много други.

При терапевтичната езда, за разлика от хиппотерапията, не се цели лечение, а ресоциализация,  т.е децата се обучават на различни дейности, включително и умение за езда. От обекти на обучение децата стават субекти,  които даряват грижи за своите нови приятели. Мястото на детето с увреждания в новата среда (конната база) е първата стъпка в процеса на справяне с изискванията на една нормална социална атмосфера. С въвеждането на коня, като кинезитерапевтично средство ситуацията коренно се променя - децата стават активни участници в един нов двигателен акт. Те възприемат по друг начин ограниченията си и възможностите си, излизат от изолацията си, стават по-самостоятелни, с чувство на отговорност и със значително повишено самочувствие. Емоционалното въздействие от тази терапия  е уникално.