За записване и консултация:

 Радка Цонкова – психолог, ръководител екип –0886/ 86 66 09   /https://tzonkova.hit.bg