Детска занимателна група "Аз мога..."

12/06/2011 00:00

ЕЖЕМЕСЕЧНИ ГРУПИ КЪМ ДТЦ “СЛЪНЧИЦЕ”

 

Детска занимателна група “Аз мога...

1.    Да казвам “не”, когато, това е важно за мен.

2.    Да се чувствам уверен.

3.    Да се харесвам.

4.    Да мисля позитивно.

5.    Да общувам свободно.

6.    Да се справям сам, когато трябва.

7.    Да говоря свободно за емоциите си.

 

В групата се използват само игрови подходи за постигане на поставените в програмата цели. Те са изключително приятно за децата преживяване и средство за въздействие. Броя на децата в група  е 6 за постигане на оптимални резултати.