Започва нова група за деца за повишаване на самооценката и подобряване умениятата за общуване

07/10/2010 23:39

Започва нова група за деца за повишаване на самооценката и подобряване умениятата за общуване. Групите са с 6 деца и се водят от детски психолог. Времетране на групата 1 месец, веднъж седмично. Използва се игрова терапия,арт терапия, приказкотерапия. Всяка група има възможност да продължи в следващ модул, след приключване на месеца. Тел. за записване: гр. Пловдив - 0886 86 66 09
гр. София - 0897020099